Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Nysa Gaz przejęta przez PGNiG Termika


Spółka PGNiG Termika, która jest odpowiedzialna za biznes energetyczny w Grupie ma już 100 proc. udziałów w Nysa - Gaz.

PGNiG tłumaczy, że zakup przez PGNiG Termika S.A. udziałów spółki Nysa Gaz wpisuje się w zapisy strategii GK PGNiG oraz stanowi element realizacji inicjatyw strategicznych mających na celu osiągnięcie kluczowych celów w postaci istotnego wzrostu wewnętrznej efektywności funkcjonowania grupy kapitałowej poprzez uproszczenie struktury oraz skoncentrowanie działalności energetycznej w jednym centrum kompetencyjnym, tj. spółce PGNiG Termika.

Nysa gaz prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła w 53 źródłach oraz energii elektrycznej w kogeneracji w 2 źródłach. Czyli taką samą jak PGNiG Termika. Zasadnym jest wiec według szefów potentata oddanie kontroli nad firmą wyspecjalizowanej w produkcji ciepła spółce zależnej.

Więcej na:

gazownictwo.wnp.pl/nysa-gaz-juz-w-pgnig-termika,260326_1_0_0.html