Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Nowe inwestycje w energetyce


Jerzy Kurella, prezes Taurona poinformował, że dla rynku energii w Polsce optymalnym modelem byłaby konsolidacja Taurona Polska Energia z Energą i Eneą, co pozwoliłoby ponieść nakłady konieczne do budowy mocy wytwórczych. Tauron mógłby być centrum kompetencji dla tworzenia nowego układu na rynku energetycznego w Polsce. Możliwe są 2-3 modele – PGE może się połączyć z Energą, drugi scenariusz to Tauron łączący się z Eneą, a trzeci model, który jest najbardziej optymalnym dla docelowego modelu rynku – to wspólny podmiot z połączenia Taurona, Energi i Enei. Prezes wskazał także, że w polskiej branży energetycznej jest miejsce również dla energii jądrowej. Otwartą kwestią pozostaje jednak, w jakiej formule elektrownia powinna zostać zbudowana.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/inwestycje-w-energetyce-polaczenie-tauronu/