Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Marvipol nie daje za wygraną w sprawie Torpolu


Projekt 03, zależny od Marvipolu, podniósł cenę w wezwaniu na Torpol z 11,80 do 12,10 zł za walor. Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami zostanie objętych co najmniej 7.580.100 akcji, reprezentujących 33 procent kapitału zakładowego.

Mariusz Książek, prezes Marvipolu powiedział, że jeśli będą mieć sygnały z rynku, że oferowana w wezwaniu na akcje Torpolu jest za niska, to ewentualnie wtedy będą rozważać możliwość jej podniesienia.

Grupa Kapitałowa Marvipol prowadzi działalność w trzech obszarach biznesowych. Działalność deweloperską, podstawową dla jednostki dominującej, działalność sieci myjni pod marką Robo Wash Center, a także działalność motoryzacyjną w zakresie importu, sprzedaży, usług serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Torpol natomiast jest liderem budownictwa kolejowego w Polsce.

Więcej na:

budownictwo.wnp.pl/marvipol-podnosi-cene-w-wezwaniu-na-torpol,261049_1_0_0.html