Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Trwają pracę nad zatrzymaniem procesu komercjalizacji szpitali


Minister zdrowia zapewnił, że perspektywy prywatyzacji szpitali znacząco się oddalają. Projekt ustawy w tej sprawie jest na końcowym etapie prac w ministerstwie.

Konstanty Radziwiłł powiedział, że zgodnie z projektem, publiczny szpital, który ma kłopoty finansowe, nie będzie musiał przekształcać się w spółkę prawa handlowego. Natomiast, jeśli doszło do komercjalizacji to placówka będzie miała nakaz działania na rzecz misji publicznej a nie zysku, który - jeśli będzie wypracowany - będzie musiał być reinwestowany w działalność podstawową. Projekt przewiduje zakaz zbywania pakietu większościowego akcji podmiotu publicznego, który placówkę skomercjalizował. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dofinansować szpital.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że wkrótce ustawa będzie przekazana pod obrady rządu.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/minister-zdrowia-trwaja-prace-nad,228,0,2025188.html