Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska


Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zarząd Kasy Krajowej odmówił udzielenia SKOK Polska pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Polska.

Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Polska stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej na:

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19675790,knf-zawiesila-dzialalnosc-skok-polska-i-wystapila-o-ogloszenie.html