Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Finalizacja zakupu akcji Duon


W ramach wezwania na sprzedaż akcji Duon Fortum Holding B.V. kupił 93,35 procent akcji Duon po 3,85 zł zł za akcję. Transakcje kupna zostały zawarte 2 marca 2016 r.

Markus Rauramo, wiceprezes Fortum wyjaśniając powody wezwania powiedział, że Duon stanowiłby dla nich dobrą platformę wzrostu na polskim rynku detalicznym, a Fortum poszukuje sposobów szybszego rozwoju w obszarze nowych usług energetycznych dla klientów indywidualnych, społeczności lokalnych oraz firm.

Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA, czyli poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Fortum natomiast zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej na rynkach nordyckich i w naturalny sposób pragną rozwijać ten obszar działalności także w Polsce.

Więcej na:

gazownictwo.wnp.pl/fortum-kupilo-93-35-proc-akcji-duon,268568_1_0_1.html