Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

AXA planuje przejęcie Liberty Ubezpieczenia


AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros używanej do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej za pośrednictwem oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

Grupa AXA prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, reasekuracji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz świadczenia pomocy assistance. Grupa Liberty natomiast prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/axa-zlozyla-do-uokik-wniosek-o-zgode-na,62,0,2035006.html