Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Konsolidacja na rynku górniczym


Famur i Kopex - dwie największe polskie grupy dostarczające maszyny, urządzenia i usługi dla górnictwa, mają być skonsolidowane. Właściciel Famuru - spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza Krzysztofa Jędrzejewskiego.

Warunkami wejścia w życie umowy są m.in. uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozytywne wyniki badania sytuacji Kopeksu, które będzie przeprowadzone w okresie następnych trzech miesięcy, oraz restrukturyzacja finansowania grupy kapitałowej Kopex.

Obie spółki - niegdyś przedsiębiorstwa państwowe - od wielu lat mają prywatnych właścicieli. Należą do dużych eksporterów, dostarczając urządzenia i usługi górnicze na rynki wielu krajów świata.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/konsolidacja-najwiekszych-grup-zaplecza,154,0,2041754.html