Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Pierwszy kwartał 2016 na polskim rynku fuzji i przejęć


Po spektakularnych wzrostach w ostatnim kwartale 2015, kiedy odnotowano aż 77zamkniętych transakcji, pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł tylko 46 transakcji.Jest to także spadek o 8% w porównaniu do 1 kwartału 2015 kiedy zanotowano 50transakcji.

W zestawieniu transakcji dominują te z wartością poniżej 100 mln PLN, chociaż jest ich aż o 45% mniej niż w 4 kwartale 2015. Największą kwotowo transakcją na polskiej scenie M&A w 1 kwartale 2016 r. była niewątpliwie sprzedaż udziałów w Grupie Smyk przez Empik Media & Fashion na rzecz funduszu Bridgepoint.Wartość transakcji wyniosła 1,06 mld PLN.

Obserwujemy coraz większe zaangażowanie funduszy typu private equity oraz inwestorów strategicznych szczególnie na rynku nieruchomości komercyjnych. Z dostępnych autorom raportu danych wynika, że w 1 kwartale 2016 r. jako strona kupująca dominują spółki z branży usługi finansowe, natomiast po stronie sprzedającej są to fundusze private equity i venture capital.

Więcej na:

blog.fordata.pl/raport-ma-index-poland-i-kwartal1q-2016/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Raport_M_A_Index_Poland_PL