Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

25 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


Prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji obchodów 25-lecia podpisania aktu założycielskiego GPW w Warszawie powiedział, że nasza giełda jest czwartą w Europie, lecz musimy dążyć do tego, aby nasz kraj był wiodący.

Zdaniem szefowej GPW Małgorzaty Zaleskiej warszawska giełda powinna być spółką wspierającą polską gospodarkę. Przeszłość Giełdy Papierów Wartościowych to budowanie spółki zaufania publicznego, przyszłość to kontynuowanie rozwoju GPW,budowanie dalszego zaufania do rynku kapitałowego w Polsce, ale to także czas,aby to GPW stała się przykładem spółki wspierającej polską gospodarkę, spółki,która będzie cieszyła się zaufaniem, działała w sposób przejrzysty, wspierała polskie przedsiębiorstwa, także te proponujące innowacyjne rozwiązania.

Więcej na:

biznes.pl/gielda/wiadomosci/gielda-papierow-wartosciowych-w-warszawie-ma-25-lat/kh52e3