Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Fundusze PE chętne do przejęć


Z najnowszego raportu KPMG na temat rynku Private Eguity w Polsce wynika, że nasz kraj jest dla funduszy PE najważniejszym rynkiem w regionie. Polska przypada ponad połowa inwestycji, przy 35-proc. udziale w PKB regionu i 31-proc. w liczbie ludności. Niemal 70 procent funduszy  spodziewa się, że w najbliższym czasie zwiększy się liczba atrakcyjnych celów przejęć. Z kolei ponad 70 procent twierdzi, że  nie ma żadnych problemów z pozyskiwaniem finansowania dłużnego. W portfelach funduszy aktualnie najwięcej jest spółek z sektora technologii informacyjnych, mediów i komunikacji oraz produkcji przemysłowej.

Adam Zohry, regionalny koordynator doradztwa finansowego na Europę Środkowo-Wschodnią w grupie Mazars powiedział, że najbardziej aktywnymi kupującymi są fundusze PE obecne w Polsce w środkowym segmencie rynku. Wynika to głównie z faktu, że 27 lat po upadku komunizmu mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową wśród właścicieli średnich polskich przedsiębiorstw oraz decyzjami nowych, którzy odziedziczyli przedsiębiorstwa i postanowili odzyskać środki finansowe. Większość transakcji dotyczy sektorów nieregulowanych, które są w mniejszym stopniu zależne od zmian politycznych, regulacyjnych i podatkowych.

Więcej na:

assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/06/Rynek-Private-Equity-w-Polsce-fakty-a-opinie-2014-KPMG-w-Polsce.pdfFundusze