Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Krośnieńskie Huty Szkła ,,Krosno” znalazły nowego właściciela


Sąd gospodarczy w Krośnie zatwierdził wybór oferty na sprzedaż Krośnieńskich Hut Szkła "Krosno" dokonany przez syndyka masy upadłościowej. Za ponad 121 mln zł "Krosno" ma kupić spółka Krosno Glass.

Upadłość KHS "Krosno" przez likwidację została ogłoszona 27 marca 2009 r. Zobowiązania i zadłużenie firmy wynosiły wtedy 282 mln zł i przekraczały wartość aktywów. Po ogłoszeniu upadłość syndyk przeprowadził w firmie restrukturyzację, m.in. sprzedał niektóre nieruchomości należące do KHS i utrzymał produkcję. W ubiegłym roku firma miała ponad 13 mln zł zysku.

Krosno Glass to spółka z siedzibą w Republice PołudniowejAfryki. Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" są natomiast jednym znajwiększych producentów szkła gospodarczego w Polsce. Firma była jedną zpięciu spółek notowanych na pierwszej sesji warszawskiej giełdy papierówwartościowych w 1991 r.

Więcej na:

http://hutnictwo.wnp.pl/krosnienskie-huty-szkla-krosno-znalazly-nabywce,278354_1_0_0.html