Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Repolonizacja sektora bankowego


Udział inwestorów krajowych w bankach może w najbliższych miesiącach wzrosnąć z obecnych 40 do 55%. Aż 42% udziału miałyby wtedy instytucje kontrolowane przez Skarb Państwa.

Zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowym mogą zmienić nadmierny udział inwestorów zagranicznych w polskich bankach. Gdyby całe Pekao zostało wystawione na sprzedaż, kupującym mogłoby być PZU, prawdopodobnie w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju. Raiffeisenowi w Polsce przygląda się z kolei PKO BP. Wkrótce zostanie też sfinalizowana transakcja przejęcia części BPH przez Alior Bank należący do PZU. Te transakcje na rynku mogą zmienić nie tylko właścicieli poszczególnych banków, ale układ sił w całym sektorze. Gdyby UniCredit ostatecznie zdecydował się na sprzedaż Pekao i gdyby został przejęty Raiffeisen Polbank, to biorąc pod uwagę, że Alior finalizuje właśnie przejęcie Banku BPH, udział inwestorów krajowych w sektorze wzrósłby z obecnych 40 do 55 proc. 

Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI uważa, że z jednej strony duże międzynarodowe grupy bankowe mają lepsze systemy zarządzania kosztami wypracowywania wyższej efektywności. Z drugiej jednak mogą nie być skłonne do finansowania projektów strategicznych dla gospodarki, ale obarczonych wyższym ryzykiem, jak ratowanie sektora górniczego.

Więcej na:

www.rp.pl/Banki/308019885-Repolonizacja-sektora-bankowego---udzial-inwestorow-krajowych-w-bankach-moze-wzrosnac.html