Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Alma ogłosiła upadłość


Zarząd Alma Market złożył do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Jednocześnie spółka podtrzymuje złożony wcześniej wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W wygenerowanym komunikacie spółka poinformowała, że zarząd spółki z przyczyn formalnych złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Decyzja o jego złożeniu była podyktowana względami prawnymi i nie wpływa na wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. We wniosku spółka podtrzymała i poparła jednocześnie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/alma-upadlosc,234,0,2172394.html