Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

III kwartał na rynku fuzji i przejęć


Oczekiwana fala fuzji i przejęć nie dotarła jeszcze do polskiego brzegu. Trzeci kwartał zamknął się zaledwie 33 transakcjami a łącznie w trzech kwartałach 2016 roku zanotowano 132. W ubiegłym roku w trzecim kwartale odbyło się 66 transakcji, a po trzech kwartałach 2015 r. wypracowano177 transakcji, czyli o 26 proc. więcej niż w tym roku. Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu do lat 2013-14 polski rynek M&A notuje ciągły,chociaż chimeryczny wzrost. Liczba transakcji w Polsce w ostatnim kwartale2016 roku możne wzrosnąć, gdyż taka zależność obserwowana jest od trzech lat.Zwykle czwarty kwartał był najmocniejszy pod względem ilości transakcji w stosunku do jego poprzedników.

Na tle rynku CEE, który notuje nadal spadek wartości i ilości transakcji, najlepiej radzą sobie Polska – pod względem ilości transakcji i Rosja pod względem ich wartości. Europa Zachodnia notuje spadki ilości transakcji w porównaniu do 2015, ale także rekordy jeśli chodzi o ich wartość. Najlepiej radzi sobie Wielka Brytania. Globalny rynek M&A notuje rekordowe transakcje: Dell kupuje EMC za 67 mld dol., a Microsoft –Linkedin za 26 mld dol.

W pierwszym półroczu 2016 r. najbardziej aktywne po stronie kupujących były firmy świadczące usługi finansowe oraz fundusze PE/VC. Po stronie sprzedających natomiast dominowali inwestorzy prywatni, a obiektem przejęcia były najczęściej spółki z sektora Media/IT/Telekomunikacja.

Więcej na:

blog.fordata.pl/raport-ma-index-poland-iii-kwartal3q-2016/#more-2270IIII