Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Bieszczadzka SKOK przejęta przez ING Bank Śląski


Komisja Nadzoru Finansowego w wygenerowanym komunikacie poinformowała, że z dniem 11 sierpnia 2017 r. zarządzanie majątkiem Bieszczadzkiej SKOK obejmuje ING Bank Śląski S.A. Z dniem 1 września 2017 r. natomiast Bieszczadzka SKOK zostanie przejęta przez ING Bank Śląski S.A. jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

Według KNF sytuacja ING Banku Śląskiego S.A. pozwala na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy.

Wartość aktywów przejmowanej Bieszczadzkiej SKOK wynosi 0,04 % wartości aktywów ING Banku Śląskiego S.A., spełniającego też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj.zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bieszczadzka-skok,185,0,2353849.html