Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Marek Dietl Prezesem GPW


Z komunikatu GPW dowiedzieliśmy się, że uchwałę w sprawie powołania Marka Dietla na stanowisko prezesa Zarządu GPW podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW 19 czerwca 2017 r. Uchwała wejdzie w życie w momencie doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu GPW SA.

Tego samego dnia Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie Dietla w skład zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i powierzenie mu funkcji prezesa zarządu. Kandydaturę Dietla na stanowisko prezesa Giełdy zgłosił 14 czerwca minister rozwoju i finansów.

Według komunikatu GPW Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych(Selekcyjnych), m.in. w Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

Więcej na:

www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/gpw-marek-dietl-prezesem-zarządu-gpw/ar-AAsua3i?ocid=spartanntp