Registrierung Login
Über 493 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Repolonizacja energetyki


UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez kontroli nad EDF Polska od francuskiej państwowej spółki. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem, że na giełdzie sprzedawana będzie większość energii produkowanej przez przejmowaną Elektrownię Rybnik.

Marek Niechciał, prezes UOKiK powiedział, że realizacja warunku spowoduje, że koncentracja nie będzie miała negatywnych skutków dla konkurencji. Wzrost siły rynkowej PGE zostanie ograniczony. Praktycznie cały prąd produkowany dotychczas przez EDF Polska, który był sprzedawany odbiorcom hurtowym zostanie skierowany na giełdę. Żaden z przedsiębiorców zainteresowanych kupnem tej energii nie będzie dyskryminowany.

Polska Grupa Energetyczna - największy producent energii elektrycznej w Polsce, przejmuje cały holding EDF Polska, na który składa się osiem elektrociepłowni znajdujących się w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Czechnicy i Zawidawiu, jak również sieć dystrybucji ciepła w Toruniu oraz w Elektrownia Rybnik. Wartość transakcji określono na około 4,51 mld zł.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/repolonizacja-energetyki-pge-edf-polska,147,0,2373267.html