Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Kulczyk Investments przejmuje farmę wiatrową Krzęcin


Polenergia, Spółka należąca do Grupy Kulczyk Investments przejmuje farmę wiatrową Krzęcin o mocy 6 MW. Wybudowana w 2010 r. za blisko 37 mln zł, należąca do brytyjskiego funduszu Impax była zmuszona do ogłoszenia upadłości. Przez lata 2011-2015 farma wiatrowa generowała straty poprzez niewystarczające wpływy z energii elektrycznej i zielonych certyfikatach. Brytyjski fundusz wycofał się z inwestowania w farmę wiatrową jak i kredytodawca Raiffeisen Bank Polska, który dał kredyty na 24 mln zł. Na domiar złego fundusz stwierdził, że wycofuje się całkowicie w inwestowanie w polskie wiatraki. 6 listopada 2017 r. sąd zatwierdził upadłość farmy, którą za stosunkowo niewielką kwotę (2,8 mln zł) przejmie Polenergia poprzez spółkę zależną. Nie jest to pierwsza inwestycja Polenergii w farmy wiatrowe. Niestety aktualna ustawa antywiatrakowa nie służy rozwojowi tych inwestycji i raczej pod znakiem zapytania jest czy w ogóle będą mogły być one z zyskiem realizowane. Na tę chwilę Polenergia podpisała umowę warunkową i ma 3 miesiące na ewentualne wycofanie się.

Więcej na:

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bankructwo-farmy-wiatrowej-w-polsce,230,0,2396646.html