Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Stokrotka w strukturach litewskiej Maxima Grupe


Litewska Maxima Grupe miała już dawno przejąć akcje Emperia, ale czekała na zgodę UOKiK. 29 listopada złożono wniosek, który Urząd rozpatrzył pozytywnie dopiero 5 kwietnia 2018 r. Biorąc pod uwagę, że Maxima Grupe ma 30 supermarketów Aldik, a Stokrotka 200 sklepów, to wydanie decyzji trwało bardzo długo. Po połączeniu nie będzie to gigant zagrażający swoją konkurencyjnością, ale UOKiK ma swoje procedury. Finał skończył się szczęśliwie dla Grupy Litewskiej i teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nabyć 100 proc. akcji. Zapisy na 12 342 027 akcji zwykłych, po 100 złotych każda, rozpoczęły się 14 grudnia i będą trwały do 12 kwietnia 2018 r.


Więcej na:

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jest-zgoda-na-przejecie-stokrotki-uokik,224,0,2402528.html