Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Polskie ePłatności kupią PayUp


Spółka Polskie ePłatności podpisała umowę przedwstępną zakupu 100 proc. udziałów Spółki PayUp. Transakcja jest wyceniana na 110 mln złotych a jej finalna wartość uzależniona będzie od wyników finansowych Spółki PayUp. Transakcja wymaga także zgody UOKiK. Obie Spółki wyraziły dodatkowo chęć kontynuowania współpracy, w celu którym podpisały wiążące umowy długoterminowe. Polskie ePłatności  posiadają ponad 70 tyś. terminali płatniczych obsługujących około 40 tyś. klientów biznesowych.

Więcej na:

https://www.rp.pl/Finanse/309289983-Nowe-przejecie-w-platnosciach-ePlatnosci-chca-kupic-PayUp.html