Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Polska Grupa Lotnicza (PGL) przejmuje spółki należące do Skarbu PaństwaPolska Grupa Lotnicza podpisała transakcję przejęcia czterech kontrolowanych przez Skarb Państwa spółek lotniczych: PLL LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services iLS Technics. W skład PGL wejdzie również grupa zajmująca się pozyskiwaniem i leasingowaniem samolotów dla różnych linii lotniczych na całkowicie komercyjnych i rynkowych zasadach.

Dzięki tej transakcji kapitał Polskiej Grupy Lotniczej zwiększył się z 1,2 mld zł do 2,5 mld złotych. Fuzja ta ma przynieść spółkom liczne korzyści biznesowe oraz zwiększyć ich efektywność.

LOT, LOTAMS, LSAS i LST to silne,przynoszące zyski spółki Skarbu Państwa, których sytuacja finansowa jest ustabilizowana i z których każda ma potencjał rozwojowy. PLL LOT jest przewoźnikiem lotniczym, LOTAMS i LS Technics zajmują się obsługą techniczną samolotów, a LSAS handlingiem.

Więcej na:

www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-PGL-Cztery-spolki-kontrolowane-przez-Skarb-Panstwa-wlaczone-do-Polskiej-Grupy-Lotniczej-4165594.html