Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Agile Pharma ma zgodę UOKIK na przejęcie spółek z Grupy Apotex


Agile Pharma B.V. z siedzibą w Amsterdamie otrzymało zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad nad Apotex N.V. z siedzibą w Brukseli, Apotex (CR), Apotex Europe, Apotex Nederland, Apotex Polska oraz Apotex Espana. Agile Pharma należy do grupy kapitałowej Aurobindo, prowadzącej działalność m.in. w zakresie przedhurtowej sprzedaży produktów leczniczych. Przejmowane spółki prowadzący działalność w zakresie przedhurtowej sprzedaży produktów leczniczych, w tym również w Polsce.

Źródło: www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/agile-pharma-ma-zgode-uokik-na-przejecie,76,0,2422092.html