Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska


Spółki z grupy BBI Development zawarły pakiet umów w zakresie przedwstępnej sprzedaży projektu biurowo-handlowego Centrum Marszałkowska w Warszawie na rzecz podmiotu celowego z grupy Liebrecht & Wood. Cena po pomniejszeniu o zadłużenie wyniesie 29,52 mln euro (powiększone o podatek VAT).

Centrum Marszałkowska to kompleks biurowo-handlowy z 16,5 tys. m2 powierzchni.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/grupa-bbi-development-sprzeda-centrum,114,0,2422130.html