Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Polskie ePłatności przejmują PayUp


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na nabycie przez Polskie ePłatności akcji spółki PayUp Polska. Pod koniec września Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska na rzecz Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie e-Płatności. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację innych usług z wykorzystaniem terminali POS. Polskie ePłatności zostały powołane styczniu 2010 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/polskie-eplatnosci-maja-zgode-uokik-na,161,0,2422689.html