Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

JSW kupuje Przedsiębiorstwo Budowy Szybów


Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z firmą Primetech warunkową umowę zakupu 95,01 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów (PBSz). Wartość transakcji opiewa na 204 mln zł. Zgodnie z umową JSW zapłaci Primetech 199 mln zł w dniu zamknięcia transakcji. Kwota pozostałych 5 mln zł zostaje zatrzymana w celu zagwarantowania zapewnień Primetech i zostanie rozliczona po dacie zamknięcia transakcji, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy po tej dacie. Aby umowa doszła do skutku potrzebna będzie zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z siedzibą w Tarnowskich Górach to firma wykonująca roboty górnicze, która niegdyś należała do Kopeksu, a po jego przejęciu przez Famur znalazła się w jego grupie kapitałowej będąc spółką zależną Primetech (następca Kopeksu).

Pod koniec listopada prezes JSW Daniel Ozon mówił, że przejęcie zatrudniającego około tysiąc osób PBSz ma kluczowe znaczenie dla zintensyfikowania robót przygotowawczych w kopalniach JSW. Aby rozwijać się w odpowiednim tempie, JSW powinna drążyć około 77-78 km nowych wyrobisk rocznie (około 5 m na każde tysiąc ton węgla).

Źródło:gornictwo.wnp.pl/jsw-kupuje-przedsiebiorstwo-budowy-szybow-od-spolki-famuru,336795_1_0_0.html