Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Polenergia sprzedaje 50% udziałów w Polenergia Bałtyk I


Polenergia zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. (SPV), która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Umowa przedwstępna została zawarta z Wind Power AS, spółką należącą do grupy kapitałowej Equinor, dawniej Statoil. Cena sprzedaży udziałów wynosi 33 351 813 zł.

Źródło: www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/polenergia-ma-warunkowa-umowe-sprzedazy-50,215,0,2424535.html