Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Katowicki Holding Węglowy połączony ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń


Katowicki Holding Węglowy został formalnie połączony ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Dniem połączenia obu firm jest 2 stycznia - data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego przez wydział gospodarczy katowickiego sądu rejonowego. Wpis o połączeniu firm spowodował jednocześnie wykreślenie z rejestru Katowickiego Holdingu Węglowego.

Obie firmy nie prowadzą produkcji. Wiosną 2017 r. Katowicki Holding Węglowy przekazał wszystkie swoje kopalnie, wraz z załogą, do Polskiej Grupy Górniczej. W holdingu pozostał jedynie nieprodukcyjny majątek, który teraz w większości trafił do SRK. Do holdingu należą m.in. rozmaite nieruchomości, tereny poprzemysłowe oraz udziały w spółce mieszkaniowej. SRK została powołana do likwidacji i zagospodarowania pogórniczego majątku, z wykorzystaniem na ten cel budżetowych dotacji. Połączenie firm - w zamyśle resortu energii - jest kolejnym etapem porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku, by można było wykorzystać poprzemysłowe tereny np. pod nowe inwestycje.

Źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/Katowicki-Holding-Weglowy-polaczony-ze-Spolka-Restrukturyzacji-Kopaln-4190634.html