Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Dezinwestycja Orange Polska


Orange Polska sprzedał spółkę zależną Orange Real Estate, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Nabywcą jest firma General Property sp. z o.o.

Orange Real Estate Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi technicznego utrzymania nieruchomości, realizacji inwestycji i remontów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami. Pracuje w niej ok. 350 osób. W dniu transakcji spółka wróci do swojej historycznej nazwy OPCO Sp. z o.o.

General Property i Orange Real Estate to liderzy rynku usług Facility Management w Polsce. Obydwa podmioty dostarczają rozwiązania outsourcingowe dla rynku nieruchomości komercyjnych oraz infrastruktury i instalacji technicznych budynków. Nowy właściciel zakłada dalszy rozwój działalności biznesowej zakupionej spółki oraz jej integrację w ramach Grupy General Property.

Źródło: www.money.pl/gielda/orange-polska-sprzedal-spolke-zalezna-orange-real-estate-6339910795778178a.html