Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Ekspansja Polskiego Banku Komórek Macierzystych


Spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki udzielonej IVI Cordon.

IVI Cordon jest spółką zajmującą się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem komórek macierzystych oraz rozwojem zaawansowanych produktów związanych z terapią komórkową. IVI Cordon posiada spółkę zależną w Szwajcarii IVIDA Switzerland Sarl. Obie spółki posiadają własne laboratoria zlokalizowane w Hiszpanii i Szwajcarii, przy czym laboratorium w Szwajcarii jako jedno z nielicznych w Europie posiada akredytacje FACT.

Na koniec 2018 roku w laboratoriach banku IVIDA przechowywanych było 11,6 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek (razem w segmencie B2B i B2C), w tym 8,7 tysięcy próbek w segmencie B2C. Przychody spółki IVI Cordon S.A. w 2018 roku wyniosły 8 mln zł, a EBITDA gotówkowa (oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych) 0,9 mln zł. Na 2019 rok prognozy sporządzone na potrzeby transakcji zakładają osiągnięcie przez spółkę IVI Cordon S.A. 8,1 mln zł przychodów i 1,0 mln zł EBITDA (gotówkowej).

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/spolka-zalezna-pbkm-kupila-95-akcji-hiszpanskiej-ivi-cordon-6342368393815681a.html