Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Jest zgoda UOKiK na przejęcie przez Alior Bank S.A. kontroli nad Ruch S.A. Decyzja została wydana 28 stycznia br.


Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Bank prowadzą działalność między innymi w zakresie usług leasingowych, informatycznych, factoringu i asset management. Alior jest największym wierzycielem Ruchu, a przejęcie ma być tymczasowe, do momentu znalezienia inwestora branżowego.

Natomiast Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa „Paczka w Ruchu”).

Źródło: www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/uokik-zgoda-na-przejecie-ruchu-przez-alior,76681.html