Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

PCM przejmuje Prime Car Management


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Prime Car Management (PCM) przez Pollen Street Capital III (PCM III).

PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited, ogłosił 20 lutego br. wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję. Podmiotem nabywającym akcje ma być PSC Bidco Limited. 25 lutego PSC III, LP zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PCM do 23,25 zł.

Pollen Street Capital Limited jest zarządzającym aktywami należącym do Grupy Pollen Street Capital oraz globalną spółką zarządzającą inwestycjami w aktywa alternatywne, skoncentrowaną na inwestycjach w sektorze finansowym i usług dla biznesu. Spółka została utworzona w 2013, a obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 2,5 miliarda GBP brutto w ramach private equity i strategii kredytowych.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

Źródło: https://www.money.pl/gielda/pcm-iii-ma-zgode-uokik-na-przejecie-prime-car-management-6361434456651905a.html