Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Grupa Sfinks przejmuje koncept Meta Seta Galareta


Shanghai Express Sp. z o.o., spółka zależna Sfinks Polska S.A., zawarła umowę z Cafe Contact Sp. z .o.o., na podstawie której Cafe Contact przenosi na Shangai prawa własności intelektualnej związane z konceptami „META SETA GALARETA” i „META DISCO”, prawa i obowiązki do wybranych lokali prowadzonych dotychczas przez CAFE CONTACT w ww. konceptach (3 lokalizacje) oraz przenosi własność środków trwałych i wyposażenia z powyższych lokali. Wartość transakcji wynosi 500.000 zł.

Źródło: www.dlahandlu.pl/gastronomia/spolka-zalezna-sfinksa-przejmuje-koncept-meta-seta-galareta,78605.html