Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

KNF zgodziła się na przejęcie BillBird przez Polskie e-Płatności


Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie przez Innova Capital z siedzibą w Jersey (Wyspy Normandzkie) za pośrednictwem Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie e-Płatności (PeP) kontroli na BillBird.

Źródło: www.money.pl/gielda/knf-zgodzila-sie-na-przejecie-billbird-przez-polskie-e-platnosci-6440419263686786a.html