Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Park handlowy w Kamiennej Górze zmienia właściciela


P.A. Nova zawarła umowę sprzedaży na rzecz Torwell Investment 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze za 1,23 mln euro. Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. Nova Invest Kamienna Góra, w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez P.A. Nova.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/p-a-nova-ma-umowe-sprzedazy-parku-handlowego-w-kamiennej-gorze-6443931173378178a.html