Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Spółka JV Aresa i Griffin Real Estate nabyła akcje Murapolu


Spółka Joint Venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (Ares)oraz Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Murapol to spółka o ugruntowanej pozycji, z dobrymi perspektywami na dalszy wzrost na jednym z najbardziej aktywnych rynków mieszkaniowych w Europie. Ponadto, nabycie Murapolu oznacza dodanie do platform JV Ares oraz Griffin Real Estate kolejnego, ważnego partnera biznesowego.

Ares Management Corporation jest globalnym menedżerem w obszarze inwestycji alternatywnych, prowadzącym trzy zintegrowane firmy specjalizujące się w kredytach, private equity i nieruchomościach.Na dzień 30 września 2019 r. globalna platforma Ares Management zarządzała aktywami o wartości 144 mld USD i zatrudniała około 1 200 pracowników w ponad20 biurach, w ponad 10 krajach.

Griffin Real Estate to inwestor typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działający w sektorze nieruchomości. Griffin pozyskuje i zarządza inwestycjami private equity w spółki i aktywa z sektora nieruchomości. Wartość brutto zarządzanych przez Griffin aktywów, ulokowanych w ośmiu różnych platformach, to ponad 5 mld euro.