Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Elemental Holding przejmuje kontrolę nad spółką z Dubaju


Finas Sicav SIF - Private Equity VII,podmiot zależny od Elemental Holding, zawarł umowę nabycia 49 proc. udziałów w spółce Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC z siedzibą w Dubaju.

Po transakcji i przejściu własności udziałów, zgodnie z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, FINEX będzie posiadał 100 proc. udziałów w EERME DMCC. Cena nabycia udziałów wynosić będzie7,999 mln euro.

Źródło: www.wnp.pl/finanse/fuzje-i-przejecia/elemental-holding-przejmuje-kontrole-nad-spolka-z-dubaju,370895.html