Registrierung Login
Über 491 Firmenangebote
Überprüfen Sie unser Angebot

Mostostal Warszawa ma już 100 proc. akcji AMK Kraków


Mostostal Warszawa nabył od dwóch dotychczasowych akcjonariuszy AMK Kraków 200 tys. akcji tej firmy za 1,3 mln zł. W ten sposób Mostostal zwiększył swoje zaangażowanie w AMK z 60 do 100 proc.

Objęcie 100 proc. akcji w AMK pozwoli spółce Mostal efektywniej zagospodarować potencjał AMK, która kompleksowo realizuje projekty w zakresie technologii oczyszczania gazów przemysłowych, technologii przemysłowych, urządzeń i usług takich jak projektowanie, rozruch wraz z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.

Oferowane przez AMK produkty i usługi mają zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, hutnictwie metali nieżelaznych, metalurgii, sektorze wapienniczo-cementowym, rafineryjnym i innych.

Po trzech kwartałach 2019 r. Mostostal Warszawa miał na poziomie skonsolidowanym 926,01 mln zł przychodów wobec 683,17 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 6,62 mln zł zysku operacyjnego oraz 12,75 mln zł straty netto. Na koniec września 2019 r. kapitał własny ogółem grupy wyniósł 77 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1435 pracowników i było porównywalne do stanu na koniec drugiego kwartału tego roku.

Źródło: www.wnp.pl/finanse/fuzje-i-przejecia/mostostal-warszawa-ma-juz-100-proc-akcji-amk-krakow,373538.html