Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Agora przejmuje Goldenline


Spółka Agora, wydawca "Gazety Wyborczej", przejęła kontrolę nad firmą Goldenline, prowadzącą popularny serwis rekrutacyjny.

Z informacji opublikowanych przez Agorę wynika, że spółka kupiła 106 udziałów w spółce Goldenline, stanowiących 53 procent jej kapitału zakładowego. Łączna cena, którą zapłaciła Agora za ten pakiet, to 8,48 miliona złotych. Umowa sprzedaży przewiduje, że po zawarciu transakcji ustalone zostaną szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Agorą a G.C. Geek Code.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/agora-przejmuje-serwis-rekrutacyjny,94,0,2005086.html