Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment


Spółki Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika podpisały porozumienie z EDF dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie kupna aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie.

Transakcja obejmowałaby nabycie wszystkich akcji EDF w EDF Polska,która jest właścicielem w szczególności czterech elektrociepłowni: Kraków,Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik oraz nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC Kogeneracja, która jest właścicielem czterech elektrociepłowni: Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.

Partnerzy biznesowi uzgodnili, że złożenie ewentualnej oferty wiążącej nastąpi po zakończeniu badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących transakcji.

Więcej na:

energetyka.wnp.pl/energa-enea-pge-i-pgnig-termika-rozpoczynaja-negocjacje-z-edf-investment,290749_1_0_0.html