Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Polskie ePłatności kupią PayUp


Spółka Polskie ePłatności podpisała umowę przedwstępną zakupu 100 proc. udziałów Spółki PayUp. Transakcja jest wyceniana na 110 mln złotych a jej finalna wartość uzależniona będzie od wyników finansowych Spółki PayUp. Transakcja wymaga także zgody UOKiK. Obie Spółki wyraziły dodatkowo chęć kontynuowania współpracy, w celu którym podpisały wiążące umowy długoterminowe. Polskie ePłatności  posiadają ponad 70 tyś. terminali płatniczych obsługujących około 40 tyś. klientów biznesowych.

Więcej na:

https://www.rp.pl/Finanse/309289983-Nowe-przejecie-w-platnosciach-ePlatnosci-chca-kupic-PayUp.html