Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

DCT Gdańsk przejęty przez PFR i zagranicznych inwestorów


Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) to jeden z najszybciej rozwijającym się portów kontenerowych w Europie. Należy do 15 największych europejskich portów tego typu. Dzięki nabrzeżu o długości 1306 metrów oraz maksymalnej głębokości 17 metrów, terminal jest dobrze przygotowany do obsługi największych kontenerowców, zawijających już dziś do portu. To ważna inwestycja dla Polski, bowiem DCT Gdańsk znajduje się na przecięciu bałtyckich szlaków handlowych i ma strategiczną pozycję, jako główna brama na rynki Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Budowa zaczęła się 2005 roku i przez ostatnie 13 lat sprzedający akcjonariusze pomagali w rozwoju portu oraz wspierali jego wzrost. Dzięki znaczącemu programowi inwestycyjnemu oraz oddaniu do użytku drugiego nabrzeża, w 2016 roku zdolność portu do obsługi kontenerów podwoiła się. Liczba obsłużonych przez DCT Gdańsk kontenerów rosła przez lata, osiągając 1,9 mln TEU (twenty-foot equivalent unit) w 2018 roku.

Polski Fundusz Rozwoju wraz PSA International Pte Ltd oraz IFM INVESTORS przejęli całość udziałów w porcie od funduszu Global Infrastructure Fund II zarządzanego przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), a także MTAA Super, AustralianSuper i Statewide Super. Przejęcie musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez organy ochrony konkurencji i konsumentów.

PSA International Pte Ltd jako inwestor branżowy jest obecnie jedną z kilku grup na świecie, które zarządzają terminalami w różnych portach. W 2018 r. PSA zarządzało w 17 krajach łącznie 50 terminalami kontenerowymi w portach morskich, śródlądowych i terminalami kolejowymi. Przeładowano nich w 2018 r. łącznie 81 mln TEU (kontenerów 20-stopowych), o 9,1 proc. więcej w porównaniu z 2017 r. Do kluczowych należały terminale morskie w Singapurze (jest to drugi na świecie port pod względem przeładunku towarów) oraz w Antwerpii (drugi w Europie). W tej branży liderami pod względem wartości aktywów terminali są APM Terminals (Dania) -74 terminali i DP World (ZEA) – 77 terminali.

Źródło: www.money.pl/gospodarka/dct-gdansk-przejety-przez-pfr-gdanski-port-kontenerowy-to-brama-na-polski-i-srodkowoeuropejski-rynek-6361061742458497a.html