Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Hoist Finance sfinalizował przejęcie części aktywów GetBacku


Przejęcie dotyczy wybranych aktywów o wartości ok. 400 mln zł, tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ.
Ponad 95% aktywów obejmuje niepracujące, niezabezpieczone kredyty konsumenckie, a pozostałą część stanowią zabezpieczone kredyty konsumenckie i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: www.money.pl/gielda/hoist-finance-sfinalizowal-przejecie-aktywow-getbacku-o-wartosci-ok-400-mln-zl-6375619477608065a.html