Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Zgoda KNF na bankową fuzję


Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem przez przeniesienie całego majątku Euro Bank na Bank Millennium. Oznacza to, że spełniony został najważniejszy warunek umożliwiający fuzję prawną banków.

Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding, w wyniku, której Bank Millennium nabył pakiet  akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 proc. kapitału zakładowego. 27 sierpnia br. akcjonariusze Banku Millennium zaakceptowali połączenie z Euro Bankiem. Bank otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Euro Banku 3 stycznia.

Dzięki akwizycji i połączeniu z Euro Bankiem, Millennium ugruntuje swoją siódmą pozycje w sektorze bankowym pod względem kapitałowym.

Źródło: www.wnp.pl/finanse/zgoda-knf-na-bankowa-fuzje,352779_1_0_0.html