Viac ako: count inzerátov firiem
Pozrite sa na našu ponuku

ABC Data i ABC Data Marketing zmieniają właściciela


Fundusz reprezentowany przez MCI Capital TFI zawarł umowę sprzedaży na rzecz Roseville Investments (BidCo) przedsiębiorstwa ABC Data i ABC Data Marketing. Zgodnie z umową cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data została ustalona na kwotę 147,6 mln zł, a ABC Data Marketing na 35 mln zł. Przejście tytułu własności przedsiębiorstwa ABC Data oraz ABC Data Marketing na BidCo oraz na inne spółki z grupy kapitałowej ALSO Holding AG nastąpiło w dniu 1 lipca br.

Źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/MCI-Capital-TFI-sprzedal-przedsiebiorstwa-ABC-Data-i-ABC-Data-Marketing-7700370.html