Viac ako: count inzerátov firiem
Pozrite sa na našu ponuku

Fuzja Wojskowych Zakładów Lotniczych


Zapowiadane przejęcie  Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. (WZL Nr 4) przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL Nr 2) z Bydgoszczy stało się faktem. Polska Grupa Zbrojeniowa będąca zwierzchnikiem i inicjatorem ich połączenia potwierdziła tę informację. WZL nr 2 z Bydgoszczy i WZL nr 4 z Warszawy są jednymi z największych zakładów lotniczych w Polsce oraz jedynymi państwowymi spółkami tego typu, które serwisują samoloty wojskowe służące w Siłach Powietrznych RP. Oba te zakłady należą obecnie także do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pełniąc strategiczną i kluczową rolę w zapewnieniu gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 prowadziły głównie usługi serwisowe myśliwców MiG-29 i samolotów myśliwsko-bombowych Su-22, a także samolotów transportowych C-130E Hercules i myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Jastrząb. W przypadku usług cywilnych zajmowały się obsługową liniową, bazową, warsztatową i serwisem różnego typu samolotów cywilnych, a także ich malowaniem i innymi usługami. Dodatkowo w ostatnich latach zakłady zajęły się także badaniem, projektowaniem i rozwojem bezzałogowych statków powietrznych, a także ich produkcją i integracją. Udział w przychodach bydgoskich zakładów środków otrzymywanych za prace nad postsowieckimi statkami powietrznymi wynosi obecnie około 36 proc. Z kolei Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 zajmowały się obsługą, remontami i naprawami turbinowych silników lotniczych myśliwców MiG-29 i samolotów myśliwsko-bombowych Su-22 oraz myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Jastrząb. Dodatkowo zajmuję się także obsługą, remontami i naprawami turbinowych silników rozruchowych dla lotnictwa i pojazdów naziemnych oraz szeroką gamą usług na rzecz lotnictwa cywilnego. Udział w pracach nad maszynami postsowieckimi wynosił tu jednak aż 80 proc., co postawiło te zakłady w trudnej sytuacji, szczególnie w obliczu zawieszenia prac nad myśliwcami MiG-29.

Przyczyny konsolidacji obu spółek można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród przyczyn wewnętrznych wymienić można: niską dywersyfikację źródeł przychodów, uzależnienie od techniki poradzieckiej, schyłkowy charakter podstawowej działalności opartych na konstrukcjach poradzieckich oraz zależność od jednego klienta, jakim jest MON. Wśród przyczyn zewnętrznych wymienić można: możliwość ograniczenia lub całkowitego wstrzymania zamówień na obsługę samolotów Su-22 i MiG-29 w związku z wcześniejszymi problemami z eksploatacja, a także opóźniającym się procesem pozyskania nowych samolotów dla Polskich Sił Powietrznych czy dwie duże inwestycje konkurencji na rynku cywilnych usług MRO. Połączenie obu zakładów pozwoli na połączenie zakresu ich usług i zwiększenie komplementarności oferty PGZ w zakresie konstrukcji lotniczych.

Wzmocnione w wyniku połączenia WZL Nr 2 stanie przed pewnymi wyzwaniami. Najważniejszym z nich jest obecne uzależnienie w kwestii kontraktów, a co za tym idzie także przychodów, od MON. Oznacza to konieczność rozwinięcia wojskowej działalności eksportowej i zwiększenie zakresu usług dla lotnictwa cywilnego. Dodatkowo głównym zakresem prowadzonych prac dotąd były przestarzałe konstrukcje poradzieckie, które w najbliższych latach są przewidziane do całkowitego wycofania ze służby liniowej. Oznacza to konieczność przystosowania zakładów do serwisowania nowych, zachodnich konstrukcji lotniczych, co pozwoli na rozwinięcie zakresu działalności spółki. Kluczowymi korzyściami z synergii obu spółek będzie możliwość kompleksowego wyjścia naprzeciwko oczekiwaniom MON i klientów cywilnych, skrócenie czasu realizacji usług, dywersyfikacji przychodów, stworzenie atrakcyjnej oferty eksportowej, optymalizacja wykorzystania planowanych inwestycji, zapewnienie płynności finansowej i potencjalne zwiększenie zakresu świadczonych usług.

Fuzja planowana jest na pierwszy kwartał 2020 roku, a dokładny termin ma wyznaczyć sąd rejestrowy. Plan połączenia obydwu firm został uzgodniony jeszcze 25 września br., a wyceny WZL Nr 4 dokonano jeszcze w sierpniu. Warszawską spółkę wyceniono wówczas na ponad 117,5 mln złotych, podczas gdy w tym samym czasie WZL Nr 2 - na dwukrotnie więcej, dokładnie 240,5 mln złotych. Fuzja ma się odbyć poprzez przeniesienie całego majątku WZL Nr 4 S.A. do WZL Nr 2 S.A. w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej.

Źródło: www.defence24.pl/fuzja-wzl-nr-2-i-wzl-nr-4-potwierdzona