Viac ako: count inzerátov firiem
Pozrite sa na našu ponuku

MOL wzmacnia się w segmencie recyklingu plastiku


Grupa MOL sfinalizowała zakup 100% udziałów niemieckiej Grupy Aurora, wzmacniając swoją pozycję w branży recyklingu plastiku i jako dostawcy komponentów dla sektora motoryzacyjnego. MOL i Aurora zamierzają rozwijać dotychczasową działalność w Niemczech, ale również planują ekspansję w Europie Centralnej i Wschodniej. Zakłady produkcyjne Aurory zlokalizowane są w pobliżu fabryk motoryzacyjnych i klastrów przetwarzających plastik w niemieckiej Badenii-Wirtenbergii, a spółka działa w modelu biznesowym obiegu zamkniętego. Firma zajmuje się odzyskiem plastiku z odpadów przemysłowych oraz obróbką i przerobem tworzyw sztucznych, w które następnie zaopatruje m.in. przemysł motoryzacyjny. Oferta firmy składa się w dużym stopniu z tworzyw konstrukcyjnych oraz mieszanek polipropylenu na bazie surowców z odzysku, podano również.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/grupa-mol-sfinalizowala-przejecie-grupy-aurora-z-sektora-recyklingu-plastiku-6445336921400962a.html