Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Lotos kupi aktywa w Norwegii


Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes Grupy Lotos ds. poszukiwań i wydobycia powiedział, że obecnie trwa proces negocjacji w sprawie przejęcia udziałów w złożach produkcyjnych Norwegii. Może potwierdzić, że są zainteresowani dokonaniem tej transakcji i chcą ją zrealizować w 2015 roku. Na obecnym etapie zaawansowania tego procesu nie może mówić o żadnych szczegółach tej inwestycji.

Podpisanie umowy przed końcem 2015 roku jest dla Grupy Lotos aż tak istotne, ponieważ dzięki temu z punktu widzenia podatkowego Lotos może uwzględnić produkcję przejmowanych złóż od początku roku w ramach przysługującej mu tarczy podatkowej. W efekcie, podobnie jak to było w przypadku przejmowania udziałów w złożach Heimdal pod koniec 2013 roku, znaczną część kwoty transakcji Lotos może pokryć dzięki wpływom z tarczy podatkowej, bez potrzeby wykładania gotówki. W przeciwnym razie Lotos nie byłby zainteresowany jej podpisaniem, bo wiązałoby się to z koniecznością zapłaty całej ceny transakcji gotówką i cała operacja przesunęłaby się w czasie co najmniej o rok.

Więcej na:

nafta.wnp.pl/zakup-aktywow-w-norwegii-przez-lotos-w-listopadzie,260408_1_0_0.html