Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Orlen przejął FX Energy


Orlen Upstream Sp. z o.o. sfinalizował nabycie FX Energy Inc. Transakcja została zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po zakończeniu wszystkich wymaganych prawem czynności połączenie oraz nabycie spółki jest już ostatecznie zatwierdzone i prawomocne.

FX Energy z siedzibą w Salt Lake City, Utah w USA jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Więcej na:

nafta.wnp.pl/orlen-sfinalizowal-nabycie-fx-energy,264489_1_0_0.html