Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Alior Bank przejmuje część mienia BPH


Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Alior Bank części mienia banku BPH. Jego zdaniem koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów.

W wyniku transakcji przejęcia części BPH przez Alior Bank, połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Po połączeniu aktywa osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje spółkę na 9 miejscu w sektorze bankowym.

UOKiK po przeprowadzeniu postępowania uznał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.Jak uzasadniono, w rynkach związanych z udzielaniem kredytów i przyjmowaniem depozytów udziały banków nie przekraczają poziomu 20%. Koncentracja nie zmieni zatem znacząco struktury tych rynków. Urząd zbadał również, czy transakcja może doprowadzić do ograniczenia przez PZU dostępu do swoich produktów bankom działającym na rynku bank assurance (produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych przez banki), innym niż Alior i BPH. Jak podano, analiza Urzędu nie wykazała jednak takiego zagrożenia. Przede wszystkim dlatego, że ubezpieczenia są w tym przypadku zazwyczaj dodatkiem do produktów bankowych. Przy wyborze banku klienci przede wszystkim zwracają uwagę na produkt podstawowy (kredyt, lokata itp.), nie zaś uzupełniającą go polisę.

Więcej na:

biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/uokik-zgodzil-sie-na-przejecie-przez-alior-bank-czesci-mienia-bph/86xz6x